Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kulinaria masło orzechowe;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

masło orzechowe

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Get the champ some peanut butter brickle ice cream!
Daj mistrzowi trochę lodów o smaku masła orzechowego!

OpenSubtitles

So this is a hamburger maker that you take the peanut butter and stuff and you put it in there, and it makes -- and this is a French fry maker, little, tiny food you can eat.
Robi maleńkie, jadalne frytki. ~~~ Rozwaliłem maszynkę do makaronu, żeby ją zrobić.

TED

Why didn't you tell me about chocolate and peanut butter?
Czemu nigdy nie wspominałaś o istnieniu czekolady i masła orzechowego?

I know what they were fighting about, and it wasn't peanut butter.
Wiem o co się kłócili, i to nie jest masło orzechowe.

And I just made peanut butter sandwiches for the kids.
Właśnie zrobiłam kanapki z masłem orzechowym dla dzieci.

There wouldn't even be a peanut butter eagle if it weren't for me.
Nie grałbyś nawet w orle z masła orzechowego gdyby nie ja.

But don't make the boy any more peanut butter and jelly sandwiches.
Ale nie dawaj mu już kanapek z masłem orzechowym i dżemem.

Okay, but go make Gene a peanut butter and jelly.
Okay, ale zrób Gene'owi kanapkę z z masłem orzechowym i galaretką.

There's more than one peanut butter and banana sandwich in the world.
Na świecie jest więcej niż jedna kanapka z masłem orzechowym i bananem.

The broken glass, the peanut butter, the dead rat, all of it.
Potłuczone szkło, masła orzechowe, martwy szczur i cała reszta...

And I said, Your chocolate is in my peanut butter.
A ja: To pani miód jest w moim maśle.

Ha, okay, so you're saying you want peanut butter and jelly tomorrow night?
Dobra, więc mówisz, że chcesz jutro masło orzechowe i dżem?

So, I hope you like peanut butter and jelly.
Mam nadzieję, że masło orzechowe i galaretka będą ci smakowały.

Don't you ever eat anything besides canned soup and peanut butter?
Nigdy nie jesz niczego innego oprócz zup z puszki i masła orzechowego?

Says the woman buying peanut butter and jelly in the same jar.
Mówi to kobieta kupująca masło orzechowe i galaretkę w jednym słoiku

Okay, great. Do you want creamy or crunchy peanut butter?
Okay, świetnie. chcesz kremowe czy chrupiące masło orzechowe?

If not peanut butter and jelly, and I won't tell my father.
Jeśli nie będzie to galaretka, a ja nie powiem ojcu.

What do you want, peanut butter and jelly sandwich?
A co chcesz? Masło orzechowe z dżemem?

I could make you a peanut butter and butter sandwich.
Mogę zrobić ci kanapkę z masłem orzechowym.

The size of a peanut butter and banana sandwich.
Wielkości kanapki z masłem orzechowym i bananem.

And today we were out of peanut butter!
Ale dzisiaj okazało się, że nie ma masła!

Who wants the last peanut butter and jelly sandwich?
Kto chce ostatnie masło orzechowe i kanapkę z galaretką?

I got peanut butter, I know you like that.
I masło orzechowe, wiem, że lubisz.

Peanut butter and bananas was that of Grace, right?
U Grace były banany i masło orzechowe, prawda?

At home, I eat them with peanut butter.
Jem je z masłem orzechowym.

What's the difference between peanut butter and jam?
Jaka jest różnica pomiędzy masłem orzechowym a dżemem?

Never put the peanut butter in the refrigerator.
Nigdy nie chować masła orzechowego do lodówki.

You give him a jar of peanut butter.
Daj mu słoik z masłem orzechowym.

And something tells me he likes peanut butter!
I coś mi mówi, że lubi masło orzechowe.

No, like, for instance, if I say peanut butter and...
Nie, na przykład gdybym powiedział jak masło orzechowe i...

Rory just had a brand-new experience, something as simple as peanut butter.
Rory właśnie zdobył nowe doświadczenie, coś tak zwykłego jak spróbowanie masła orzechowego.

The one with the goat and the dwarf and the jar of peanut butter?
Tak? Ten z kozą, krasnoludkiem i słoikiem masła orzechowego?

It was macadamia peanut butter frosting from my wife's birthday cake.
To było masło orzechowe z orzeszków macadamii z tortu mojej żony.

Geoff used the pocket knife to make us peanut butter and jelly sandwiches instead.
Zamiast tego wziął nóż i zrobił nam kanapki z masłem orzechowym i dżemem.

Hell, yeah, make me a peanut butter sandwich, gay.
Pewnie, zrób mi kanapkę z masłem orzechowym.

Why doesn't peanut butter need to be refrigerated?
Dlaczego masła orzechowe muszą być przechowywane w lodówce?

How about a peanut butter and jelly sandwich?
Kanapka z masłem orzechowym i mleko?

I said we're out of peanut butter.
Powiedziałem, że skończyło nam się masło orzechowe.

I got peanut butter on my hand.
Mam masło na ręce.

Hey, I think I'il go to the store because we're out of peanut butter?
Myślę, że pójdę do sklepu, bo masło orzechowe się skończyło?

So is a peanut butter and glue sandwich.
Tak samo jak kanapka z masłem orzechowym i klejem.

Robbie and I could beat peanut butter sandwhiches.
A Robbie i ja zjemy sobie kanapki z masłem orzechowym.

Two slim mint and three peanut butter sandwich.
Dwie paczki miętówek i trzy kanapki z czekoladą.

There's chocolate and peanut butter and caramel in these sumbitches.
Jest tu czekolada i masło orzechowe i karmel w tych suczkach.

I only have peanut butter and jelly.
Mam tylko masło i galaretkę. Będziemy musieli odwołać lunch.

Mr. Shue, why do you have a jar of peanut butter with one spoon?
Panie Shue, czemu trzyma pan masło orzechowe i jedną łyżkę?

I know, and all I did was eat peanut butter and jelly sandwiches.
Wiem. Wszystko, co jadłam to masło orzechowe i kanapki z dżemem.

Ralph, whose favorite color is peanut butter.
O Ralphie, którego ulubiony kolor to masło orzechowe.

I made him a peanut butter sandwich.
Zrobiłam mu kanapkę z masłem orzechowym i galaretką.

Hey, wonder if rats like peanut butter.
Ciekawe, czy szczury lubią masło orzechowe.

We don't usually eat peanut butter.
My raczej nie jemy masła orzechowego.

Even this chocolate peanut butter tastes better.
Nawet ta czekolada jest lepsza.