Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj of full value: ~a dieta balanced diet

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj pred of full value (o żywności) balanced

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

of full value, of good valuepieniądz ~ full-value coins

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. of full value, of good value ~ pracownik highly competent worker, fully fledged worker pieniądz ~ standard money, full-value coins, coins of legal finess

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STERLING

VALUE: OF STANDARD VALUE

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

balanced

fully-fledged