Wordnet polsko-angielski


1. (of plants or persons
having the nature or habits of a parasite or leech
living off another
"a wealthy class parasitic upon the labor of the masses"
"parasitic vines that strangle the trees"
"bloodsucking blackmailer"
"his indolent leechlike existence")
parasitic, parasitical, leechlike, bloodsucking


2. (relating to or caused by parasites
"parasitic infection")
parasitic, parasitical: : synonim: pasożytny

Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

parasitic
~ tryb życia parasitic existence
~cze rośliny/zwierzęta parasitic plants/animals

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (biol, fig) parasitic (al)

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

parasite~ życie - living on sb

Słownik medyczny polsko-angielskiIwona Kienzler

parasitic adj

ECTACO słownik polsko-angielskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PARASITIC

PARASITICAL