Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rozstanie się, rozejście się, pożegnanie; zgon; przedział; dział wodny; rozstąpienie się; przedziałek; rozdzielenie się, oddzielanie, rozdzielanie, rozdział, podział, linia podziału;
kiss at parting - pocałunek na pożegnanie;
at the partings of the ways - na rozdrożu;
parting of the ways - rozejście się dróg, ostateczne rozstanie; ostateczny rozłam;
side parting - przedziałek z boku;
center parting - przedziałek na środku;
left parting - przedziałek po lewej stronie;

(Adjective) dotyczący rozstania wyjazdu, pożegnalny, rozdzielający;
parting gift - prezent pożegnalny;
parting day - dzień rozstania;
parting kiss - pocałunek na pożegnanie;
parting kiss - pocałunek na pożegnanie;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U/C
1.
(leave-taking) rozstanie
a kiss at ~ pocałunek na pożegnanie
a ~ gift prezent pożegnalny
2.
(separation) rozejście, rozstąpienie.
3.
(of the hair) przedziałek

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rozstanie (się), rozdzielenie (się), oddzielanie, rozdzielanie, przedziałek
pożegnalny
~ of the ways rozchodzenie się dróg, rozstanie się, rozdzielenie się
at the ~ of the ways na rozdrożu

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pożegnalny

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'pA:tIÎn Przedziałek (we włosach) Most of the aristocracy brush their hair backwards, with the parting directly north of the outer corner of the eye (Wiekszość arystokratów zaczesuje włosy do tyłu z przedziałkiem dokładnie nad kącikiem oka) - Jilly Cooper (1980) Oh God! Not another strangely dressed opera freak with bushy hair burgeoning from a side-parting! (Na Boga! Tylko nie kolejny, dziwnie ubrany maniak operowy z przedziałkiem i burzą włosów na głowie!) - Helen Fielding (1996)

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s rozdział
przedział
rozstanie
pożegnanie

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OSTATNI

ROZDZIAŁ

ROZSTANIE

PRZEDZIAŁ

ROZSTAJE

PRZEROST [GEOL.]

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N rozstanie się
N przedziałek
Adj pożegnalny

Wordnet angielsko-polski

(a line of scalp that can be seen when sections of hair are combed in opposite directions
"his part was right in the middle")
przedziałek
synonim: part

Słownik internautów

przedziałek

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda


1. dzielenie

2. rozstanie
adj. pożegnalny

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

rozdzielanie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

"Parting thought: when there's bigger and better errors, we'll have them."
„Wniosek końcowy: gdy pojawią się błędy większe i doskonalsze, dopadniemy je.”

TED

And there appeared unto them tongues parting asunder, like as of fire; and it sat upon each one of them.
I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, który usiadł na każdym z nich.

Jesus Army

The big question is how we want to achieve that, and that is where we come to a parting of the ways.
Istotne pytanie brzmi, w jaki sposób chcemy osiągnąć te cele, i w tym punkcie nasze drogi się rozchodzą.

statmt.org

Tearful and terrified, they are left by the social worker, whose parting shot is, "It's all for show, they're not real tears.

www.guardian.co.uk

Few castigated the FA when it reacted to reports of Internazionale's interest in making Capello the successor to Jos?© Mourinho by negotiating with him and removing the break clause that would have allowed a parting of the ways this summer at no cost.

www.guardian.co.uk

After a brief, affable lecture about how paperless banking helps the environment, she relented; but not without one parting shot.

www.guardian.co.uk

The fakes have duped leading figures in the art world into parting with at least Â?30m.

www.guardian.co.uk

What is this, some last parting gift to the firm?
Co to ma znaczyć? Jakiś prezent pożegnalny dla firmy?

In parting from you, I have left heaven for hell.
W żegnając ciebie, zostawiłem niebo dla piekła.

There's a great grey streak right down her centre parting!
A ma wielkie siwe pasmo po prawej stronie od przedziałka!

But before he could leave, Larry arranged one last parting gift.
Ale zanim odszedł, Larry dał mu ostatni podarunek.

Something informs me that the moment of our parting is at hand.
Coś mi mówi że chwila naszego rozstania jest bliska.

But Christopher left me a parting gift, a jewel like no other.
Ale Krzysztof dał mi prezent, klejnot jak żaden inny.

Now it comes, I don't feel like parting with it.
Teraz, kiedy już do tego doszło, nie mam ochoty się z nim rozstać...

And if not, well, then, this parting was well made.
A jeśli nie, radzi będziemy temu, ze pożegnaliśmy się jak należy.

I offer you my hand in friendship and in parting.
Wyciągam do ciebie rękę na pożegnanie jak przyjaciel.

I enclose my lighter as a parting gift for you.
Załączam zapalniczkę jako prezent na rozstanie.

A parting gift for a long and faithful service?
Prezent pożegnalny, za długą i wierną służbę?

Specter... something tells me our parting moment is at hand.
Duchu, coś mi mówi, że zbliża się chwila rozstania.

Give you our parting curse and see what our new ma looks like.
Rzucić ci ostatnie przekleństwo i zobaczyć, jak wygląda nowa mama.

It's by way of being a parting present.
To w pewnym sensie prezent pożegnalny.

A parting gift from God for all my philandering.
Pożegnalny prezent od Boga za wszystkie moje romanse.

Well, our last parting was such sweet sorrow.
Nasze ostanie rozstanie było tak słodko smutne?

Just one last parting gift from Karen and the Espheni.
Prezent pożegnalny od Karen i Esphenich.

Any parting words of advice for us?
Jakieś rady dla nas na pożegnanie?

Some lovely parting gifts. You want that don't you?
Parę ślicznych prezencików na rozstanie. chcesz tego, nieprawdaż?

Under no circumstance... am I parting with the keys.
Nic mnie nie zmusi... aby rozstać się z kluczami.

Looks like Gunneson left us a parting gift.
Wygląda na to, że Gunneson Zostawił nam pożegnalny prezent.

And this is a parting gift for you
A to prezent na imprezę dla ciebie.

Let's hear your parting words of wisdom.
Usłyszmy mądrość płynącą z twych ust.

Emily Dickinson once wrote, Parting is all we need to knowof hell.
Emily Dickinson kiedyś napisała Rozstanie, to przedsmakpiekła na ziemi

The big question is how we want to achieve that, and that is where we come to a parting of the ways.
Istotne pytanie brzmi, w jaki sposób chcemy osiągnąć te cele, i w tym punkcie nasze drogi się rozchodzą.

Ready? My most painful parting was?
Gotowi? Moim najboleśniejszym przeżyciem było?

And here, the memento of our love, our parting
I tutaj, pamiątka naszej miłości, naszego rozdzielania

And that was his parting gift?
A to był jego prezent pożegnalny?

Well, you girls are dead. And I'm parting.
A wy, dziewczyny, jesteście martwe. a ja odchodzę.

That was just a parting gift.
To był tylko prezent pożegnalny.

I do have a parting query, Sir Thomas.
Mam jednak pytanie, Sir Thomas.

Distance parted us... there was the pain of parting
Odległość dzieliła nas... Był ból rozstania

Parting is such a sweet sorrow.
Rozstanie jest takim słodkim smutkiem.

But consider it a parting gift.
Ale to będzie prezent pożegnalny

We have some lovely parting gifts.
Mamy urocze nagrody za udział.

Think of it as a... a parting gesture.
Pomyśl o tym jako o geście pożegnania.

It was a parting gift from Count Dooku.
Prezent od hrabiego Dooku.

Is that a parting gift, Zach?
To... pożegnalny prezent, Zach?

Parting is all we know of heaven And all we need of hell
Odejście, to wszystko co wiemy o niebie. I co potrzebujemy z piekła.

Oh. Next up, parting the Red Sea.
A teraz sprawimy, że Morze Czerwone się rozstąpi.

Such was my final parting with Motome Chijiiwa
Tak zakończyła się moja przyjaźń z Motome Chijiiwą.

We're not parting ways forever
Nie możemy być razem na zawsze

This parting, Miss Cardew, is very painful.
Rozstanie, panno Cardew jest bolesne

Because every parting from you... ...is like a little eternity.
Ponieważ każdo rozstanie z tobą jest jak mała wieczność.

Parting with chicks.
Pożegnanie z laskami.

Lovely parting gift.
Uroczy prezent pożegnalny.

At the Iast moment, before parting.. ..why is to so important to meet.
Dlaczego tak ważne jest, żeby przed wyjazdem się zobaczyć?

This was Quill's second parting
To była jego druga przeprowadzka.

But when it comes to parting with it, ...forget it!
Tylko nikt nie chce się z nią rozstawać.

May your silence carpet my footsteps... ...and distance ease our parting.
Niech wasze milczenie wytłumi me kroki, a dal ukoi nasze rozstanie.