Słownik polsko-angielski

adj. state-owned; government-owned

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

civil, State-..., national, governmental, public, state-owned
państwowa komisja nadzorcza: (am.) public regulatory commissionpaństwowa służba cywilna: civil serviceprawo państwowe (stanowione przez państwo) : state lawpaństwowe gospodarstwo rolne: national farm, state farmpaństwowe ubezpieczenie społeczne: national insuranceadministracja państwowa: government administration, state administrationdepozyt państwowy: government depositdług państwowy: government debtdotacja państwowa: government grantfinanse państwowe: state financefirma państwowa: state-owned firmfunkcjonariusz państwowy: public servantgranica państwowa: state boundarygwarancja państwowa: government guarantee, state guaranteeinterwencja państwowa: government interventionmonopol państwowy: government monopolynorma państwowa: government standard, governmental standardpapiery państwowe: state-paperspodatek państwowy: state tax, government tax, national taxpowiernik państwowy: public trusteepracownik państwowy: civil servant, public servant, servant of the state, government employeeprzedsiębiorstwo państwowe: public undertaking, state enterprise, state-owned companyrenta państwowa: government annuitysektor państwowy: public sectorserwitut państwowy: state servitudesłużba państwowa: civil service, government servicesprawy państwowe: affairs of Statesubwencja państwowa: public subvention, state subventionsuwerenność państwowa: state sovereigntyurzędnik państwowy: (am.) jobholder
civil officer, civil servant, public administrator, government officialustawy państwowe: laws of the realmwładza państwowa: state apparatus, government authority, state authority, public domain, state ownership

Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

state, national, state-owned
bank ~ national bank
urzędnik ~ civil servant
hymn ~ national anthem
przedsiębiorstwo ~we state enterprise, state-owned enterprise
godło ~we national emblem
flaga ~wa national flag
dług ~ national debt

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj State
public: przewrót ~ coup d'etat
prawo ~e public law
służba ~a public service
urzędnik ~ civil servant
(hist): Rada Państwa State Council
hymn ~ national anthem.

Uniwersalny słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj state attr
public
święto państwowe - national holiday
przemysł państwowy - stateowned industry
służba państwowa - civil service

Słownik finansowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r


1. state
2. national
3. public ~a izba kontroli National Audit Office ~e gwarancje kredytowe sovereign loan guarantee~e papiery wartościowe government securities ~e ubezpieczenie społeczne National Insurance ~y system emerytalny state-related pension scheme Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń (PUNU) State Office of Insurance SupervisionPaństwowy Zakład Ubezpieczeń the Polish State Insurance Companybank ~y government bank, national bank, state bankbudżet ~y state budget dług ~y national debt, public debt dochody ~e public revenuesfundusze ~e public funds, public money gwarancja ~a state guarantee inwestycje ~e public investmentskredyt ~y government credit, public creditpożyczka ~a public loansubwencja ~a state subsidy wydatki ~e public spendings

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

adj.
1. governmental
2. national
3. public
4. publicly owned
5. state
6. state-controlled ~a izba kontroli National Audit Office ~a kasa oszczędności National Savings ~a służba zdrowia National Health Service ~e gwarancje kredytowe sovereign loan guarantee ~e papiery wartościowe
1. Funds
2. gilt edged securities
3. government securities ~e ubezpieczenie społeczne National Insurance ~y certyfikat oszczędnościowy National Savings Certificates ~y system emerytalny state-related pension scheme (SERPS) ~y system opieki zdrowotnej national health system administracja ~a state administration, government administration akt ~y act of state, act of public authority bank ~y government bank, national bank, state bank budżet ~y state budget dług ~y national debt, public debt fundusze ~e public funds, public money funkcjonariusz ~y civil servant, official, government employee gwarancja ~a state guarantee, government guarantee koleje ~e state railways kredyt ~y government credit, public credit nadzór ~y state supervision, state control organ ~y government organ, official organ, state organ posada ~a government employment przedsiębiorstwo ~e state-operated enterprise, state-owned enterprise przynależność ~a nationality, citizenship sektor ~y public sector służba ~a civil service, government service sprawy ~e public affairs, state affairs, affairs of the state subwencja ~a state subvention, state subsidy święto ~e public holiday urząd ~y public office urzędnik ~y civil servant ustrój ~y state structure, state system władza ~a public authority własność ~a government property, national property, public property

ECTACO słownik polsko-angielskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STATE

NATIONAL

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielskiAnna Słomczewska


1. governmental
2. national
3. public
4. publicly owned
5. state
6. state-controlled

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

state-controlled, State-owned

Otwarty słownik polsko-angielskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

public

state-owned