Słownik polsko-angielski

stick; truncheon
~ gumowa - rubber truncheon, rubber club
~ policyjna - police baton
~ sprężynowa - spring baton

Wordnet polsko-angielski


1. (the upper joint of the leg of a fowl)
second joint, thigh
synonim: udko

2. (reed maces
cattails)
Typha, genus Typha: : synonim: pałka wodna
synonim: pałkowiec

Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

club
(policyjna) baton, truncheon, (US) nightstick
(gumowa z ciężką główką) bludgeon, (US) blackjack
bić ~ką to bludgeon

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C truncheon; baton

Uniwersalny słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f stick, club, cudgel (policyjna) truncheon
bić pałką - to club, to cudgel

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

baton, club, truncheon~ policyjna - baton, truncheon

ECTACO słownik polsko-angielskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STICK

CUDGEL

BAT

BLUDGEON

COSH

BATON

Wojskowy słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f baton
~ policyjna truncheon

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

wodna bot. reed-mace

Otwarty słownik polsko-angielskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cane

club

drumstick

staff

truncheon