Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(utuczyć) to fatten
(odkarmić) to feed up
(zob. t.) odpadać

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt perf
1.
(odlecieć) to fall off
to come off.
2.
(fig, odnieść porażkę) to drop out (of) .
3.
(colloq, nie wchodzić w rachubę) to be out of the question

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

zob.
odpadać -

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ODPADAĆ

FEED UP

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

to drop out

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

lapse