Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

moral evaluation, moral assessment