Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

funeral rite, burial-service