Słownik polsko-angielski

adj. dutiful

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(obowiązujący) obligatory, compulsory, mandatory
(sumienny) dutiful
obowiązkowy rejestr akcjonariuszy prowadzony przez spółkę akcyjną: (br.) statutory register of membersobowiązkowy udział obrońcy: am. assistance of counselubezpieczenie obowiązkowe: compulsory insurance, obligatory insurancezadanie obowiązkowe: obligatory task

Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

compulsory

Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(obowiązujący) obligatory, mandatory
(sumienny) conscientious
~wa służba wojskowa national service

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(obowiązujący) obligatory
compulsory
binding: ~e kształcenie compulsory education.
2.
(sumienny) conscientious

Słownik finansowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

obligatory, compulsory~e nakłady inwestycyjne mandatory capital expenditures ~e obciążenia wyniku finansowego statutory appriopriations of profit ~e ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów compulsory civil liability insurance of lawyers ~e ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa compulsory civil liability insurance of architects and ingeeners ~e ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych compulsory civil liability insurance of court bailiffs ~e ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy compulsory civil liability insurance of public notaries ~e ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie zdrowotne compulsory civil liability insurance of entity accepting orders for health service~e ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami compulsory civil liability insurance of intermediary in real estate transactions~e ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa compulsory civil liability insurance of enterpriser for damages occured when carrying out the activities of a detective~e ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych compulsory civil liability insurance of legal advisers~e ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych compulsory civil liability insurance of patent agents~e ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego compulsory civil liability insurance of property appraisal expert ~e ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych compulsory civil liability insurance due to carrying out agency activities~e ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej compulsory civil liability insurance due to the brokerage activity ~e ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości compulsory civil liability insurance of estate agent~e zamienne instrumenty dłużne mandatory convertible instruments

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

adj.
1. compulsory
2. mandatory
3. obligatory
4. required ~a dostawa compulsory purchase ~e obciążenie wyniku finansowego statutory appropriations of profit ~e powszechne nauczanie universal compulsory education ~e spisy compulsory censuses ~e ubezpieczenia społeczne compulsory social security ~e ubezpieczenie compulsory insurance ~y zakup compulsory purchase obecność ~a attendance required

ECTACO słownik polsko-angielskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DUTIFUL

CONSCIENTIOUS

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielskiAnna Słomczewska


1. compulsory
2. mandatory
3. obligatory
4. required

Wojskowy słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj obligatory

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski2005, Krzysztof Czekierda

adj. dutiful
obligatory
compulsory
(sumienny) conscientious

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski2003, Krzysztof Czekierda

adj. mandatoryobligatory

Otwarty słownik polsko-angielskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

mandatory