Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

index-linked bond