Słownik audio-video Montevideo

pasmo fal elektromagnetycznych dla wojska i policji