Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

opowieść o męce Pańskiej, relacja o męce Pańskiej