Słownik audio-video Montevideo

wstęp, wprowadzenie w opis wydarzenia