Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

narkoman(ka), osoba uzależniona od narkotyków;