Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

przyroda wiechlina łąkowa o barwie sinozielonej;