Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

spółka akcyjna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We are carrying out tax reforms in the Member States that give preferential treatment to joint-stock companies.
Przeprowadzamy reformy podatkowe w państwach członkowskich, które dają pierwszeństwo spółkom akcyjnym.

statmt.org

But the reason why we want it is to create wealth that accrues to everyone, not only to investors in major corporate groups, in large joint-stock companies and in the big banks.
Pragnienie nasze podyktowane jest jednak chęcią zapewnienia dobrobytu wszystkim, a nie tylko inwestorom w dużych grupach korporacyjnych, dużych spółkach akcyjnych i dużych bankach.

statmt.org