Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

Wspólna Deklaracja