Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biznes koszt wspólny;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

koszt łączny

Nowoczesny słownik języka angielskiego

czny koszt

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Our committee has attempted to give some indication of how much joint political decisions will cost.
Komisja SURE próbowała wskazać, ile będą kosztować decyzje polityczne, które są wspólnie podjęte.

statmt.org

However, these joint projects cost money.
Te wspólne przedsięwzięcia jednak kosztują.

statmt.org

With the aim of giving people more years of healthy life, with the appropriate care and medicines, but, at the same time, controlling costs, a joint approach may yield results more quickly.
Jeżeli zależy nam na zapewnieniu ludziom dłuższego życia, odpowiedniej opieki i leków, przy jednoczesnym zapewnieniu kontroli kosztów, wspólne podejście może przynieść szybsze rezultaty.

statmt.org

Our committee has attempted to give some indication of how much joint political decisions will cost.
Komisja SURE próbowała wskazać, ile będą kosztować decyzje polityczne, które są wspólnie podjęte.

statmt.org

Such a programme must allow the exchange of best practices, create a joint strategy and reduce the costs of resettlement operations.
Taki program powinien umożliwiać wymianę najlepszych praktyk, ustanawianie wspólnych strategii oraz ograniczanie kosztów działań przesiedleńczych.

statmt.org