Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) militarny Połączone Kolegium Szefów Sztabów;

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

"
dZOInt "
tSifs @v 'st{f(też JCS) n Połączone Kolegium Szefów Sztabów (organ doradczy Prezydenta USA) I called a meeting of the Joint Chiefs of Staff (Zwołałem posiedzenie Połączonego Kolegium Szefów Sztabów) - Ronald Reagan (1990)