Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

włączyć/włączać się do czegoś; wziąć/brać udział w czymś;