Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj Indo-Chinese

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski2005, Krzysztof Czekierda

adj. Indo-Chinese