Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

medycyna in vitro;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

w warunkach laboratoryjnych

in vitro

poza organizmem

Słownik techniczny angielsko-polski

poza żywym ustrojem (w środowiskusztucznym, np. w probówce)