Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(z) (do) to import (from) (into)

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt imperf to import

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt to import

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

to import

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

vt to import

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

IMPORT

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

imperf, perf import