Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

prawniczy reguły haskie transportu morskiego;

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

reguły haskie