Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

flat-rate guarantee