Słownik techniczny polsko-angielski

in-air dose, free-air dose