Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

bujać w obłokach, żyć w swoim świecie;