Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Morze Azowskie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The Bulgarian ship Vanessa was shipwrecked recently in the Sea of Azov.
Niedawno bułgarski statek Vanessa rozbił się na Morzu Azowskim.

statmt.org

The Sea of Azov and the Black Sea were polluted with oil.
Morze Azowskie i Morze Czarne były zanieczyszczone olejem.

statmt.org

The accidents happened in the Kerch strait, which connects the Black Sea with the Sea of Azov and represents the main route for the export of Russian oil to Europe.
Wypadki miały miejsce w Cieśninie Kerczeńskiej, która łączy Morze Czarne z Morzem Azowskim i jest głównym kanałem eksportu rosyjskiej ropy do Europy.

statmt.org

The accidents happened in the Kerch strait, which connects the Black Sea with the Sea of Azov and represents the main route for the export of Russian oil to Europe.
Wypadki miały miejsce w Cieśninie Kerczeńskiej, która łączy Morze Czarne z Morzem Azowskim i jest głównym kanałem eksportu rosyjskiej ropy do Europy.

statmt.org