Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

azotemia f, obecność związków azotu we krwi

Wordnet angielsko-polski

(accumulation in the blood of nitrogenous waste products (urea) that are usually excreted in the urine)
mocznica, uremia
synonim: uremia
synonim: uraemia
synonim: azotemia