Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia palczak;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

palczak

palczakowate

Wordnet angielsko-polski

(nocturnal lemur with long bony fingers and rodent-like incisor teeth closely related to the lemurs)
palczak madagaskarski, aj-aj
synonim: Daubentonia madagascariensis