Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

oś duchowa, oś rozwoju duchowego