Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

porażenie nerwu pachowego