Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ropień gruczołów potowych pachowych