Słownik techniczny angielsko-polski

bicie wzdłużne, bicie czołowe, bicie osiowe