Słownik techniczny angielsko-polski

pole o symetrii osiowej