Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

z dala od czegoś, daleko;