Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

filoz. świadomość bytu