Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

nagradzanie każdego stosownie do jego uczynków