Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

pr. zasądzanie kosztów

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

zasądzenie kosztów