Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) uroczystość wręczenia nagród, ceremonia wręczenia nagród;