Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

budzenie miłości Bożej/do Boga