Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

o/budzenie wiary w człowieku