Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

bibl. oczekiwanie objawienia się synów Bożych