Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

rana na skutek rozerwania lub oderwania