Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) psychologia terapia awersyjna;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

leczenie awersyjne drogą wytwarzania negatywnych odruchów warunkowych