Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. średniej wielkości

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. średniej wielkości