Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

średnia stopa bezrobocia