Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

średnia cena rynkowa ubitych zwierząt, średnia cena rynkowa za masę poubojową