Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

przeciętny dochód na osobę